M-1
Geometrijska tijela drvena 6/1
Magnetna površina kompatibilna s magnetima
Cijena: 480 kn + PDV
M-2
Magnetni arak 6 boja Jednostavno rezanje
Cijena: 45 kn + PDV po arku 210x297 mm
M-3
Geometrijski pribor za školsku ploču
(2 trokuta, ravnalo, kutomjer, šestar)
Cijena: 515 kn + PDV

M-4

Ormarić za geometrijski pribor 50x100 cm
Cijena: 650 kn + PDV

M-5

Matematika prozirnice za osnovnu školu
Cijena 2200 kn + PDV