FU42000 VAGA LABORATORIJSKA PRECIZNA 2700+PDV
             PRECIZNOST 0,1 G

FU11010 DINAMOMETAR 1N 117,00+PDV
FU11011 DINAMOMETAR 2N 117,00+PDV
FU11012 DINAMOMETAR 5N 117,00+PDV
FU11013 DINAMOMETAR 10N 117,00+PDVFU14600 OPTIČKA TIJELA 10/1-MAGNETNA 2900,00+PDV
Optička tijela(leće,ogledala prizme)se pričvrste na
magnetnu ploču.Pokusi-bacanje sijene,zakoni
refleksije,zakoni loma svjetlosti,totalna refleksija,
kut najmanjeg otklona u prizmi,žarišna determinacija
ogledala i leća,zakoni leća.Veličina(20 I više cm
omogućava eksperimente i u velikoj dvorani)FU40110 VIŠEZRAČNI PROJEKTOR 3500,00+PDV
Emitira od jedne do pet stješnjenih zraka koje se odvode
kroz pokretna ogledala,pa je svjetlo paralelno,
divergentno ili konvergentno.Jedna do dvije divergentne
zrake su sa stražnje strane projektora.Služe za
eksperimente kao što su bacanje sjene,te za eksp.
s bojama.Veličina 150x200x50 mm

FU40 ISPRAVLJAČ 12V,10A 570,00+PDV
FU25002 VAGA POLUGA 597,52
FU25020 UTEZI 5-200G 429,99
FU25005 ZAPORNI SAT DIGITALNI 198,44
FU25005 ZAPORNI SAT MEHANIČKI 365,00
FU07001 KOMPAS 79,00
FU1 ŠTIPALJKA KROKODIL 7,00
FU2 SPOJNA ŽICA 32,70
FU3 INSTRUMENT NA POSTOLJU 0-15V 249,00
FU4 INSTRUMENT NA POSTOLJU 0-1A 249,00
FU5 ŽARULJICA E 10 NA POSTOLJU 63,80
FU6 PREKIDAČ NA POSTOLJU 63,80