BA20 LUBANJA KLASIČNA 3 dijela,
20x13,5x15,5 cm; o,7 kg
Cijena: 790 kn + PDV
 
Ba20/9 LUBANJA KLASIČNA s modelom HDZGA, 8 dijelova
Cijena: 1870 kn + PDV
 
BC05 GLAVA PRESJEK
Cijena: 729,51 kn + PDV
 
BF-15 OKO, trostruka veličina 6 dijelova, 9x9x15 cm
Cijena: 449 kn + PDV
 
BE10 UHO, trostruka veličina, 4 dijela
34x16x9 cm
Cijena: 745 kn + PDV
 
BA20 ZUBI RAZVOJ 4 ciklusa
33x10x20 cm
Cijena: 1490 kn + PDV
 
BG10 SRCE, 2 dijela
22x12x12 cm
Cijena: 499 kn + PDV
 
BG30 KRVOTOK reljefni model
80x30x6 cm
Cijena: 1990 kn + PDV
 
BK10 BUBREG PRESJEK trostruka veličina
33x20x10 cm
Cijena: 870 kn + PDV
 
BK11 komplet 3/1
29x52x9 cm
Cijena: 2200 + PDV
 
BH10 ZDJELICA presjek ženski model 2 dijela
41x31x20 cm
Cijena: 1650 kn + PDV
 
H11 ZDJELICA presjek muški model 2 dijela
41x31x17 cm
Cijena: 1650 kn + PDV
 
BL 11/9

TRUDNOĆA 5 MODELA - KOMPLET 13x41x31 cm
Cijena: 2870 kn + PDV
 

BL20

TRUDNIČKA ZDJELICA 3 dijela 38x25x40 cm
Cijena: 3200 kn + PDV
 

BB59 MIŠIĆNA figura 2 dijela
57x25x18 cm; 1,6 kg
Cijena: 2700 kn + PDV
BB09 TORZO KLASIČNI 12 dijelova
87x38x25 cm; 4,6 kg
Cijena: 3180 kn + PDV
BJ13

KOŽA model u bloku 44x24x23 cm
Cijena 1800 kn + PDV

BMAJ13

KOŽA model , cijena 590 kn + PDV
 

BJ10

KOŽA presjek 70-ostruko povećanje 26x33x5 cm
Cijena: 890 kn + PDV
BA10

KOSTUR standardni, na stativu, 170 cm, 7,6 kg
Cijena: 2690 kn + PDV
BT21006 Biljna stanica, 20x26x18 cm; 1,0 kg
Cijena: 840 kn + PDV
BR01 MITOZA 9 stadija KPL
sa magnetnim dodatkom iza školske ploče,
Cijena: 2200 kn + PDV

BR02 MITOZA 10 stadija KPL sa magnetnim dodatkom
Cijena: 2200 kn + PDV
 

ZIDNE KARTE CIJENA SVAKE 219 KN + PDV

BV2011 OKO 84x118
BV2007 ORGANI GOVORA 84x118
BV2016 ZUBI 84x118
BV2023 KOŽA 84x118
BV2036 DIŠNI ORGANI 84x118
BV2053 SRCE I 84x118
BV2018 KRVOTOK ČOVJEKA 84x118
BV2054 LIMFNI SISTEM 84x118
BV2043 PROBAVNI SISTEM 84x118
BV2013 BUBREZI 84x118
BV2019 PARAZITI I 84x118
BV2028 PARAZITI II 84x118
BW40230 NASTAVNI SET ZOOLOGIJA 7/1 SET
(riječni rak, žaba, kišna glista, skakavac, svinja, riba)
Reljefni model 61x45 cm
Cijena kompleta: 5900 kn + PDV
Svaki pojedinačno: 1018 kn + PDV
 
BT21 CVIJET TREŠNJE S PLODOM (3 dijela)
sedmerostruko uvećan, 32,5cm; 0,6 kg
Cijena: 1480 kn + PDV
 
BW42519 CVIJET DVOSUPNICE 11 dijelova
Cijena: 5900 kn + PDV
 

BW12074    MUHA -12cm                         kom 56,56 kn

BT40009      BUBA U STAKLU                   kom 199,18 kn

BW12080     PČELA-3cm                           kom 18,85 kn

BR 50          KRPELJ ~25X uvećan 12x12x2    kom 154.92 kn

BVN 704/2   ŽABA                                     kom 327,05 kn

BW12073    JELENJAK 12,5 cm                 kom 40,16 kn

BT30007      GOLUB-skelet u vitrini             kom 1980,00 kn

 

MIKROSKOPSKI PREPARATI

BW13436    25 PREPARATA
(7 zoologija,4 histologija 5 bakterije,9 biljke i cvijet)
komplet 1490,00 kn

BW13439    50 PREPARATA
(14 histologija, 4 zoologija 12 citologija i genetika, 7 bolesni organi,
4 embriologija,9 ekologija i okoli
š)
komplet 2870,00 kn

BW13048    20 PREPARATA- BOTANIKA  komplet 1170,00 kn